analyse Publicaties - Trompet - Maurice van Dijk
Recensie DUOvanDIJK Uit het Hart
Evert van Dijkhuizen voor het RD

Vroeger had je de gebroeders Brouwer, die met hun gevoelvolle trompetspel vele harten wisten te raken. Hun plaats werd ingenomen door de professionals Arjan en Edith Post. Een nieuw muzikaal trompetstel dat flink aan de weg timmert, dient zich aan: Maurice en Janita van Dijk.

”Uit het hart” heet hun jongste cd. De titel staat symbool voor liederen en composities die het duo afgelopen jaren tijdens uitvoeringen en concerten speelde en waar ze een klik mee hebben. Ze laten zich met deze cd in hun hart kijken.

Het repertoire bevat nogal wat evergreens, zoals een medley van bekende Israëlsongs en geliefde EO-Fruitmandliederen als ”Nader mijn God tot U”, ”Elk uur, elk ogenblik” en ”Hoe groot zijt Gij”. Het is een extra uitdaging om op zo’n moment meer te bieden dan de standaarduitvoering. Mede dankzij de smaakvolle arrangementen, veelal gemaakt door musicus Gerwin van der Plaats, ontkomt het trompetduo aan het gevaar van voorspelbaarheid. Dat is positief.

Ook de medewerking van het Urker Mannen Kwartet (een van de koren van Van der Plaats) en een strijkkwintet voor de begeleiding, naast orgel en piano, draagt eraan bij dat deze cd het niveau van dertien in een dozijn ontstijgt. Het is een verstandige beslissing geweest van het duo Van Dijk om het schijfje niet op eigen kracht te vullen, maar te zoeken naar variatie en daarvoor de hulp van collega-muzikanten in te roepen.

Er is ook een andere kant. Na het beluisteren van de cd doet de vraag zich voor: Hoe verder? Wordt de volgende cd meer van hetzelfde of gaat het duo Van Dijk zich dan wijden aan ander repertoire, bijvoorbeeld klassiek? De techniek en de muzikaliteit hebben ze in huis. Dat bewijst deze cd.

Uit het hart. Duo van Dijk; Maurice & Janita, trompet; STH Records (1412402); € 14,90; www.sth.nl

><
1/2
LINK: DUOvanDIJK

Go to link